Fotokopi Kiralama

Seçenek 1

Bu sistemde makinenin mülkiyeti tamamen Cem Ofis Makinaları firmasına ait olup bütün giderler (toner, developer, drum, işçilik, servis, bakım-onarım) gibi harcamalarla yine Cem Ofis Makinaları firması tarafından karşılanır. Kullanıcı sadece kullandığı fotokopi kağıdından ve makinenin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca kullanıcı ay sonunda çekmiş olduğu kopya sayısı kadar kopya başı çekim fiyatı üzerinden ödeme yapar.

Seçenek 3

Bu sistemde makinenin mülkiyeti Cem Ofis Makinaları firmasına ait olup. Kullanıcı sözleşme süresi boyunca aylık belirli bir kira öder ayrıca kopya başından da çekilen kopya kadar belirlenen kopya başı çekim ücreti miktarı kadar ödemeyi Cem Ofis Makineleri firmasına yapar. Buna karşılık Cem Ofis Makinaları makineyi müşteride konumlandırdıktan sonra kopyanın oluşması için gerekli ( fotokopi kağıdı hariç) toner, developer, drum, servis, bakım-onarım gibi her türlü gideri karşılar.

Seçenek 2

Bu sistemde makinenin mülkiyeti tamamen müşteriye aittir. Bunun dışında fotokopinin veya baskının oluşmasında geçerli her türlü masraf (toner, developer, drum, sarf giderler, parça değişimi, bakım-onarım) gibi Cem Ofis Makineleri firmasına aittir.( Fotokopi kağıdı hariç) Müşteri ay sonunda çekmiş olduğu fotokopi miktarı kadar belirlenmiş olan kopya başı birim fiyatı üzerinden ödeme yapar.